Grønningen hytte- og turlag

Strøm på Grønningen? Under medlemsinfo, og småGHOT/Infoskriv finner du info fra strømlaget v/Sturla Lorås lagt ut 23.06.22

Her er en lenke til pdf'en som ble gjennomgått på møtet vedrørende strøm på Grønningen.


Grønningen hytte- og turlag er en frivillig organsisasjon med det formål å;

-Arbeide for et godt tilgjengelig turterreng ved Skogngrønningen i Levanger kommune.
-Være et sosialt organ for å øke kontakten mellom brukerne av turterrenget ved Grønningen
-Øke interessen for friluftsliv og få flere til å benytte områdene
-Samarbeide med almenning og fjellstyre for å opprettholde friluftstilbudet, inkludert tilgjengelighet i form av sommer- og vintervei.  Kontakt oss


-Hjemmesidene til Skogn og Grønning Almenninger finner du på denne linken: http://www.sgalmenninger.no/
- På http://www.godtur.no/  finner du kart med oversikt over værnegrenser, og tips til å planlegge turer

Betalt medlemskap gir 20 % rabatt på veiledende priser hos Intersport Gigant Levanger!

EeiendomsMegler1
har inngått en avtale med GHOT, hvor turlaget får kr 5.000,- per hyttesalg hvor EM1 bistår salget.